DBK Kereste

Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışanlar yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Kros Otomotiv ailesinden olmak, Türkiye’ de üstün kaliteli ürünleri, değerlerine uygun fiyatlarla satan ve en iyi üretim anlayışıyla faaliyet gösteren gururlu bir takımın parçası olmak demektir. Bu ailede daima karşılıklı güven, saygı, katılım ve işbirliği esastır. Bu ailede yenilikler teşvik edilir, değişim ve gelişmelere açık olunur.

DBK Kereste ailesinin ilkesi; bünyesine çalışkan, yetenekli, yaratıcı ve başarılı kişileri çekmek, onlara yatırım yaparak eşit şartlar altında gelişmelerine yardımcı olmak, üst kademelere ulaşma yollarını açık tutarak bu sektörde kendilerine kariyer yapmalarını sağlamak ve uzun yıllar birlikte çalışmaktır DBK Kereste ailesinde hiçbir birlikteliğe geçici gözle bakılmaz, ilişkilerin sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine oturtulmasına özen ve çaba gösterilir.

İnsan Kaynakları Temel İlkelerimiz

Görevin özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve atama işlemlerini gerçekleştirmek, personelin iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak, personelin, etik değerler ve etik davranış ilkeleri ile verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını ve işletmemize bağlılığını teşvik etmek, personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek, personelin görüş ve önerilerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek, etkili iletişim, insan ilişkileri ve işbirliğini sağlamak, personelin, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, çalışanların yönetimde karar alma sürecine ve yapılan işlere daha aktif ve işbirliği içerisinde katılımını sağlamak ve insan Kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.

Cv'lerinizi bize ulaştırmak için "GÖNDER" butonuna tıklayınız. GÖNDER